Szkolenia

Proponowane poniżej moduły szkoleniowo-eventowe możemy dowolnie modyfikować i łączyć w bloki tematyczne. Specjalizacja – szkolenia offroad oraz dynamiczne szkolenia i pokazy ratownicze.

Szkolenie techniki jazdy w terenie – szkolenie obejmuje krotką cześć teoretyczną (obsługa pojazdu i znajdujących się w nim urządzeń) oraz dłuższą część praktyczną, czyli jazdę w terenie.

szkolenia pierwsza pomoc Beskidy

Ceny za szkolenie z jazdy off-road:
300 zł za godzinę – samochodem klienta
500 zł za godzinę – naszym samochodem przystosowanym do cięższego terenu
900 zł za 2 godziny – naszym samochodem przystosowanym do cięższego terenu

Pasterski survival – szkolenie przeprowadzone przez zawodowego bacę teoretyczne i praktyczne w górskim terenie, odpowiada na pytanie jak sobie radzić w sytuacjach trudnych terenowych,  bazując na wiedzy i doświadczeniu naszych przodków.

szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz organizacji zakładowych systemów pomocy przedlekarskiej, prawidłowa ocena miejsca zdarzenia/wypadku oraz mechanizmu zdarzenia, postępowanie podczas krwotoków, złamań i oparzeń, ocena i postępowanie z chorym nieprzytomnym, podstawowe zabiegi resuscytacyjne (zgodnie z wytycznymi ERR)Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz organizacji zakładowych systemów pomocy przedlekarskiej, prawidłowa ocena miejsca zdarzenia/wypadku oraz mechanizmu zdarzenia, postępowanie podczas krwotoków, złamań i oparzeń, ocena i postępowanie z chorym nieprzytomnym, podstawowe zabiegi resuscytacyjne (zgodnie z wytycznymi ERR).

pierwsza pomoc przedmedyczna szkolenia 100

Gaszenie wraku pojazdu  – każdy z uczestników zostaje wcześniej ubrany w kompletne ubranie strażackie UPS i po wstępnym szkoleniu i instruktarzu pod nadzorem strażaków gasi wannę z naftą umieszczoną w komorze silnika wewnątrz wraku samochodu.

130920121692pop

Technika i cięcie wraków narzędziami hydraulicznymi – po instruktarzu i krótkim omówieniu technik posługiwania się ratowniczymi narzędziami hydraulicznymi uczestnicy mają możliwość indywidualnego wykonania otwarcia i cięcia elementów pojazdu, wybicia szyb, odgięcia kolumny kierowniczej, przebicia opon. Osoby ćwiczące ubrane są w kompletne ubrania strażackie UPS i hełmy z przyłbicą.

130920121681pop

Techniki ewakuacji z pojazdu w razie wypadku, manualne i przyrządowe – ciągu 30 minut grupa 10 osób zapoznaje się i ćwiczy zasady podejścia do pojazdu z osobami poszkodowanymi, wstępną ocenę stanu poszkodowanych i technikę manualnej ewakuacji z pojazdu z asekuracją odcinka szyjnego kręgosłupa poszkodowanego. Instruktor prezentuje i umożliwia przećwiczenie ewakuacji stosowanej przez profesjonalne służby z użyciem kołnierza Schantza i kamizelki KED.

Przyrządowe techniki stabilizacji kręgosłupa : kołnierz, deska, kamizelka KED – instruktor przedstawia w/w sprzęt jakim posługują się służby ratownicze. Przedstawia sposoby przełożenia, przetoczenia z ciągłą asekuracją odcinka szyjnego kręgosłupa. Ćwiczący mają możliwość przećwiczenia tych czynności a następnie mogą pieszo. „na desce” transportować pacjenta na wyznaczonym odcinku Stacja może być aranżowana w miejscach pozorujących wypadek przy pracach na wysokości lub w innych miejscach kojarzących się z możliwością upadku.

Zdjęcie0079

Zabiegi reanimacyjne dorosłych – instruktor przedstawia zasady oceny przytomności poszkodowanego a następnie na fantomie demonstruje zasady prowadzenia resuscytacji wg aktualnych standartów BLS. Członkowie grupy prowadzą pod nadzorem ćwiczenia na symulatorach-fantomach z możliwością oceny skuteczności prowadzonych działań Kalkulacja: – instruktor 500zł – akumulacja symulatorów – fantomów 500zł (w tym środki do dezynfekcji) Czas zajęć dla grupy 10 osób 30 minut Łącznie ok. 1000 zł

pierwsza pomoc przedmedyczna szkolenia 100

Zabiegi reanimacyjne dzieci – jw. ale zastosowaniem symulatorów – fantomów dzieci

Zabiegi reanimacyjne z użyciem AED – instruktor prowadzi prezentacje a potem ćwiczenia akcji reanimacyjnej z użyciem treningowego automatycznego defibrylatora. Omawiane są zasady działania i warunki bezpiecznego użycia tego typu urządzenia. Klienci mają możliwość ćwiczenia akcji reanimacyjnej z wykorzystaniem AED.

Techniki opatrywania masywnych krwotoków – krótka informacja o zasadach postępowania w sytuacji masywnych krwotoków zagrażających życiu i przedstawienie prostych metod ograniczenia krwotoku. Nacisk na edukację bezpiecznych zachowań w sytuacji kontaktu z krwią poszkodowanego. Ćwiczenia w opatrywaniu symulowanych ran przygotowanych na pozorantach w trzech opcjach: rana głowy, ciało obce w ranie, głęboka poprzeczna rana cięta kończyny.

Ceny za szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej ustalamy indywidualnie z uwzględnieniem wymagań klienta